Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Organizational Behavior Management (OBM)

Organizational Behavior Management (OBM)

Distans, 2 år

Medarbetare som inte gör som du säger? Låg produktivitet? Förändringsmotstånd? Konflikter och negativ stämning i teamen? Hög arbetsbelastning och pressade medarbetare? Lågt engagemang i organisationen?

Forskning visar att ett bra ledarskap är grunden i alla effektiva och välmående organisationer. En bra ledare ser varje individs styrkor och utvecklingsområden, och använder sitt eget ledarbeteende för att stötta medarbetarna i sin utveckling. En bra ledare förtydligar och förstärker organisationens viktigaste beteenden, och lever själv organisationens värderingar. En bra ledare skapar motivation och engagemang.

OBM – Ledarskap för förändring grundar sig i Organizational Behavior Management (OBM), en väl beprövad och effektiv metodik för ledarskapsutbildning och organisationsutveckling där vi fokuserar på dina konkreta ledarbeteenden – vad du som ledare gör och hur du anpassar ditt beteende för att leda organisationen i rätt riktning. Du kommer få lära dig hur vi människor fungerar, varför vi gör som vi gör och hur vi kan förändra vårt eget och andras beteende. Du kommer få reflektera över dig själv som ledare, både när du ska leda dig själv och andra, och dessutom kommer du få lära dig konkreta verktyg för konflikthantering, feedback, mötesstruktur, ha svåra samtal, motivera dig själv och andra och en massa andra färdigheter som du kommer att ha nytta av varje dag i resten av ditt liv – både i dina professionella och privata relationer. Kursen är riktad till dig som är relativt ny i din ledarroll, med max ett par år i din nuvarande position. Det spelar ingen roll huruvida du har ett formellt personalansvar eller ej, du kommer ha nytta av dessa kunskaper oberoende av vilken nivå du befinner dig på i organisationen.

Kursledare

Kursledare är Emilia Kristiansson, Leg. Psykolog och Organisationskonsult specialiserad i OBM.

Om utbildningen


Kursdagar:

09/10/2021 – 09/26/2021


Plats:

Malmö


Tid:

20.00-21.00


Kursavgift:

2000 SEK


Plats:


Tid:Kursavgift:

SEK