Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Upskills & Reskills

Kompetens­utveckling
–Upskills & Reskills


Vi lever i en värld som ständigt förändras. Därför finns det idag, inom organisationer och företag, ett stort behov av kontinuerlig kompetens­­utveckling. Vi på Prokompetens erbjuder gratis kompetens­­behovs­analys, förslag på fortbildnings­­insatser och implementering i organisationen.
I dagsläget utvecklar vi kurser i ledarskap, sekundär­trauma, OBM, stress­­hantering, förändrings­­arbete, projekt­­ledning och KBT. Finns det andra kompetens­­utvecklings­behov som ni har, kontakta oss gärna och berätta mer.

Kurs­bibliotek


Prokompetens erbjuder nedan­stående kurser för reskills eller upskills: