Skip to content

  1. Prokompetens
  2. YH-utbildningar

YH-utbildningar


Vi på Prokompetens har över 10 års erfarenhet av att bygga och genom­föra Yh-utbildningar och vi tycker att det är ett fantastiskt sätt för företag och organisationer att ordna sin kompetens­försörjning – de vet ju vilka kompetenser som de behöver nu och framöver. En annan positiv sak är att studenterna är berättigade till CSN och de ges möjlig­heten att validera, tillgodo­räkna sig de kompetenser som de har med sig när de börjar en utbildning – kortaste väg till formell kompetens. Utbildningarna är också kvalitetssäkrade.

Solcellsutbildningar 
Socialt arbete