Nya digitala certifieringsutbildningar

Vår kollega Arvid har byggt tre certifierade utbildningar inom säkerhet för att han och vi vill bidra till att minska antalet arbetsplatsolyckor.

Arvid har själv som chef sett hur illa det kan gå när man slarvar med säkerheten. Han har sett hur personal blivit svårt skadade på grund av bristande kompetens hos personalen.

Han har lång erfarenhet av byggbranschen och vet vilka negativa konsekvenser det kan bli när det finns bristande kunskaper och kompetenser inom säkerhet.
 

Det engagemanget har lett till att han skapat tre helt digitala kurser som leder till certifiering.

Nu kan vi erbjuda dessa digitala certifierings-utbildningar till bästa pris och med högsta kvalitet:

– Fallskydd

– Ställningsbyggnad

– Säkra lyft

Pris: 1 800 SEK per person och kurs.

Beställning gör du här nedanför:
 

ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING 2-9 METER

ID06: Ja
 

Kursinnehåll:

 • Lagar & regler
 • Planering
 • Uppförande
 • Nedmontering
 • Överlämning
 • Förankring
 • Skydd mot fall
 • Dimensionering
 • Skydd mot fall
 • Teoriprov

 

SÄKRA LYFT-UTBILDNING

ID06: Ja
 

Kursinnehåll:

 • Lagar och regler
 • Lyft och lastkoppling
 • Val av lyftredskap
 • Lyftredskapens egenskaper
 • Signalschema
 • Riskanalys
 • Lastkopplare och signalman
 • Kontroll och underhåll
 • Teoriprov

FALLSKYDDSUTBILDNING

ID06: Ja
 
Kursinnehåll:
 
 • Lagar & regler
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Val av fallskydd
 • Kollektiva fallskydd
 • Personligt fallskydd
 • Fallskyddets komponenter
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning
 • Kontroll av utrustning
 • Teoriprov

Om ert företag är ansluten till AFA-försäkringar kan ni ansöka om stöd för upp till 70% av utbildningskostnaden!
Stödet riktar sig till chefer, skyddsombud samt arbetsmiljöombud.