Ny utbildning för dig som är chef -utveckling reflektion och fram till nya sätt att hantera konflikter och obalans i ledarskapsrollen

Med utgångspunkt utifrån beteendevetenskap och ledarskapsteorier så kommer vi att bli ditt bollplank hur du framgångsrikt kan hantera dysfunktionella individer, grupper och organisationer.

Pris för 10 samtal: 7000 kronor

Du får givetvis det första samtalet gratis eftersom vi utgå från de problem du vill lösa

 Vi är ett team med många års erfarenhet av ledarskap

Våra kompetenser:

Utvecklande ledarskap från Försvarshögskolan

OBM – beteendevetenskaplig analys

Kognitiv beteende analys

Psykoterapeutisk kompetens 

Du är välkommen att höra av dig för ett gratis samtal för att se om vi kan bidra till lösningar och utveckling för dig.