Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Kvalitetssäkring

Förstoringsglas ligger mot en mångfärgad bakgrund

Kvalitetssäkring


Vi arbetar efter EU-modellen för kvalitets­säkring för vuxen­utbildning. Modellen kallas European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQARF).

 

Diagram Planering Genomföring Utvärdering Översyn

Planering – Sätt upp tydliga och lämpliga mål och syfte, samt riktlinjer för tillväga­­gångs­sätt och rikt­värden för resultat.

Genomförande – Upprätta rutiner för att säker­ställa uppfyllandet av mål och syften.

Utvärdering – Utforma mekanismer för utvärdering av prestationer och resultat.

Översyn – Utforma tillväga­­gångs­sätt för att uppnå önskade resultat och mål­sättningar.