Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Socialt arbete

Socialt arbete


Vi på Prokompetens har över 10 års erfarenhet av att bygga och genom­föra Yh-utbildningar med bra resultat där 9 av 10 har arbete inom ett halvår efter examen.
Vi tycker att Yrkeshögskole­utbildningar är ett fantastiskt sätt för företag och organisationer att ordna sin kompetens­försörjning – de vet ju vilka kompetenser som de behöver nu och framöver.

Socialpedagog

Distans, 2 år

Om utbildningen beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan så kommer den att starta hösten 2022. I så fall öppnar antagningen i mitten av januari 2022.
Utbildningen genomförs på distans med en del fysiska träffar, mer info kommer framöver.

Kurser:

Namn                                     Yh -poäng

Dokumentation                            15

Etik och bemötande                   25

Evidensbaserad praktik              15

Examensarbete                           25

Intro till socialt arbete                20

Kommunikation                           15

LIA                                                  60

LIA                                                  60

Juridik                                           20

Psykiatri                                        30

Psykologi                                      20

Socialpedagogik                        30

Sociologi                                      20

Systematiskt kvalitetsarbete     10

Enkät om anställningsbehov av Socialpedagoger