Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Om oss

Hand som håller upp en liten grön planta

Om oss

Vi brinner för att se andra växa och utvecklas – både individer, organisationer och samhälle. Vårt mål är att vara värde­­skapande, långsiktiga och hållbara. Vi har arbetat med att skapa och genomföra utbildningar sedan början av 1990-talet.


Vårt stora nätverk med samarbets­­partners inom olika branscher ger oss de bästa förut­sättningarna att snabbt anpassa oss och utveckla utbildningar och kurser med hög kvalitet efter befintliga och nya behov.

Våra föreläsare

Våra engagerade före­läsare lägger stor vikt vid flexibel pedagogik anpassad efter olika förut­sättningar och behov, relations­­byggande med nära kontakt och kontinuerlig coaching, samt tillit och trygghet – hela vägen. På så sätt lägger vi den bästa möjliga grund för våra studerandes engagemang, trygghet, utveckling, lärande och prestation.

Användarvänlig och pedagogisk plattform

Vår platt­form är enkel att förstå och använda. Den är vald med omsorg, utifrån vår erfarenhet av pedagogiskt arbete på distans.

Kontakta oss

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Prokompetens personuppgiftspolicy.
Läs mer…


    Logotyp Prokompetens Akademi

    © Copyright Prokompetens, 2020.
    En sida från Skäggbyrån, 2020.

    Text content