Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Om oss

Hand som håller upp en liten grön planta

Om oss

Vi brinner för att se andra växa och utvecklas – både individer, organisationer och samhälle. Vårt mål är att vara värde­­skapande, långsiktiga och hållbara. Vi har arbetat med att skapa och genomföra utbildningar sedan början av 1990-talet.


Vårt stora nätverk med samarbets­­partners inom olika branscher ger oss de bästa förut­sättningarna att snabbt anpassa oss och utveckla utbildningar och kurser med hög kvalitet efter befintliga och nya behov.

Våra föreläsare

Våra engagerade före­läsare lägger stor vikt vid flexibel pedagogik anpassad efter olika förut­sättningar och behov, relations­­byggande med nära kontakt och kontinuerlig coaching, samt tillit och trygghet – hela vägen. På så sätt lägger vi den bästa möjliga grund för våra studerandes engagemang, trygghet, utveckling, lärande och prestation.

Användarvänlig och pedagogisk plattform

Vår platt­form är enkel att förstå och använda. Den är vald med omsorg, utifrån vår erfarenhet av pedagogiskt arbete på distans.