Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Våra experter

Våra experter

Våra experter

Prokompetens experter är noga utvalda för just våra kurser och utbildningar. För oss är det viktigt att ha experter som är kompetenta, pedagogiska och engagerade hela vägen. De ska vara aktivt coachande, motiverande och på bästa sätt försöka nå de olika förutsättningarna som finns.
För oss är det också viktigt att vi har samma mål och värderingar. Tillsammans brinner vi för att se andra växa och utvecklas.