Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Validering

Validering

Vår syn på utbildning för vuxna är att man ska kunna tillgodoräkna sig kunskap, färdigheter och kompetenser som man har med sig sedan tidigare i sitt arbetsliv. Därför kommer vi att ha med med validering i en del våra utbildningar. Vi erbjuder också utbildning och föreläsningar i validering.
Vår validerare David har lång erfarenhet inom området:


David Lundgren är i grunden pedagog med lång erfarenhet av att arbeta med validering, både praktiskt och teoretiskt. Inom vuxenutbildningen som yrkeshögskolan har det gällt många olika ämnes- och yrkesområden – för behörighet och/eller tillgodoräknande.
David har tidigare, som nationell samordnare för validering, drivit Myndigheten för yrkeshögskolans pilotprojekt inom validering samt varit involverad i att ta fram flera branschmodeller för validering, inte minst SiS-modellen. Sin kunskapsteoretiska förankring finns inom forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi.

Efter några år på Myh bytte David arbetsgivare och började på vuxenutbildningsenheten vid Skolverket. David var Skolverkets representant i Valideringsdelegationen och ansvarade också för att ta fram utbildningar om valideringsarbetet via webben och på lärosäten. David har en stark koppling till avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet och anlitas fortfarande inom valideringsutbildningarna samt föreläser och medverkar vid konferenser om validering nationellt.