Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Uppskills

Uppskills


Vi har noggrant valt plattform utifrån bästa användarmöjlighet

Vi erbjuder både utbildningar på distans och utbildninga /kurser där det kommer att finnas gruppmöten genom digitala kanaler och eller möten i lokal
Detta anges under respektive kurs /utbildning