Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Bemanning

Flera personers händer, framsträckta och lagda ovanpå varandra så att de bildar en hög

Vill du jobba som föreläsare?

Vi på Prokompetens har framgångsrikt arbetat med vuxenutbildning sedan 1992. Nu gör vi en storsatsning med att erbjuda kurser och utbildningar både i lokal eller på distans eller  en kombination av dessa.

Vi hjälper dig, om det behövs, att ta fram kurser från ax till limpa. Om det handlar om distansutbildningar så hjälper vi också till med produktionen av kurser/utbildningar och även med marknadsföring, försäljning och själva genomförandet.

På vår hemsida så kan du hitta fyra Yh-utbildningar dels inom Socialt arbete och dels inom Solenergi/Solceller och här behöver vi föreläsare. Förutom Yrkeshögskoleutbildningar så vet vi att behovet av kompetensutveckling är stort i vårt nätverk. Kolla gärna på  närmare där på kurserna och maila förslag, vad du vill undervisa i. Har du andra förslag på kurser och /eller utbildningar så maila gärna ditt förslag- vi är mycket nyfikna. Mailadress:

info@prokompetens.se