Skip to content

Tre personer har möte utomhus sittandes på en stentrappa

Välkommen till Prokompetens


Vi erbjuder YH-­utbildningar och kurser inom olika branscher.  Vi utbildar på plats och på distans. Våra utbildningar finns bland annat inom socialt arbete, solenergi, vård och omsorg, digitalisering och IT,  ledarskap och HR samt hållbar utveckling. Våra utbildningar ska ligga i linje med den kompetens som arbets­livet har behov av – kortaste väg till formell kompetens.

Flera personers händer, framsträckta och lagda ovanpå varandra så att de bildar en hög

Organizational Behavior Management (OBM)

Beteendevetenskap har hög grad av evidens, därför passar det utmärkt som ledarskapsutbildning. Grunden är inlärningsteori och i denna utbildning lär du dig hur du kan motivera medarbetare att göra rätt beteende och trivas med det.
Forskning visar att ett bra ledar­skap är grunden i alla effektiva och väl­mående organisationer. En bra ledare ser varje individs styrkor och utvecklings­­­områden och använder sitt eget ledar­­­beteende för att stötta med­arbetarna i sin utveckling. En bra ledare för­tydligar och för­stärker organisationens viktigaste beteenden och lever själv enligt organisationens värderingar. En bra ledare skapar motivation och engage­mang.

Utvecklande ledarskap

Vi erbjuder Försvars­högskolans Utvecklande ledarskap (UL).
Vi kommer att genomföra denna utbildning på dagtid, utan över­nattningar, så att du inte behöver vara borta från familj och hem. Det innebär också att vi kan ta fram ett bra pris och samtidigt bibehålla hög kvalitet.

Åtta personer har möte sittandes runt ett träbord
Sex personers händer sammanlänkade i en ring

Sekundär­­trauma

Yrkes­­grupper som i sitt arbete möter människor i ut­satthet, det kan t.ex. handla om trauma eller annan psykisk ohälsa, löper risk att bli “smittade”. Trauma smittar. Några exempel på yrkes­­grupper med hög risk för sekundär­­trauma är personal inom vård och omsorg, socialt och pedagogiskt arbete samt polis och kriminal­­vård. Denna kurs riktar sig till er som arbetar inom dessa områden.

YH-­utbildningar

Vi på Prokompetens har över 10 års erfarenhet av att bygga och genom­föra Yh-utbildningar och vi tycker att det är ett fantastiskt sätt för företag och organisationer att ordna sin kompetens­­försörjning – de vet ju vilka kompetenser som de behöver nu och framöver. En annan positiv sak är att studenterna ges möjlig­heten att validera, tillgodo­räkna sig de kompetenser som de har med sig när de börjar en utbildning – kortaste väg till formell kompetens.

Kompetens­­utveckling
– Upskills & Reskills

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Därför finns det idag, inom organisationer och företag, ett stort behov av kontinuerlig kompetens­­utveckling. Vi på Prokompetens erbjuder gratis kompetens­­­behovs­­­analys, förslag på fortbildnings­­insatser och implementering i organisationen.